starfish club (vietnam)

introduction

Starfish Vietnam là một câu lạc bộ được hỗ trợ bởi tổ chức Phi chính phủ Sao Biển - Room for Education với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của học sinh tại các khu vực khó khăn của Việt Nam”. Câu lạc bộ tập trung vào các hoạt động: Xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng giáo dục; Chăm sóc sức khỏe của học sinh vùng dân tộc thiểu số; Tạo cơ hội để học sinh được học tập và tiếp cận các kiến thức mới.


WHAT TO EXPECT ...

WE NEED YOU!

WHAT YOU GET?


WHAT TO EXPECT ...

WE NEED YOU!

WHAT YOU GET?


STARFISH VIETNAM CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN TUYỂN TNV GEN 1
👉 Link đơn: https://bit.ly/44YJR2k
👉 JD ban Truyền thông: https://bit.ly/46of5Ba
👉 JD ban Gây quỹ: https://bit.ly/3EOqTRt
👉 JD ban Nhân sự: https://bit.ly/48oNLEG
👉 JD ban Sự kiện: https://bit.ly/3LXLZAX
👉 Ngày đóng đơn: 08/10/2023
👉 Đối tượng: Sinh viên tại Hà Nội

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

📧 Email: recruitment@sao-bien.com
☎️ SĐT: 0977 083 901 - Ms. Hằng Đỗ - Chủ nhiệm CLB Starfish Vietnam

Tivoligasse 72/23

1120 Vienna - Austria

+43 650 7832537

lets-help@sao-bien.com